Szolgáltatásaink

Kapcsolódó anyagok

  • Részletek

    Rangos kitüntetés az Eötvös Károly díj

    A díj a Budapesti Ügyvédi Kamarán belül a legmagasabb hivatásrendi elismerés. Azt a kamara mindenkori elnökségi Eötvös Károly díjas tagjai ítélik oda. A díjazottakat azok közül választják, akik az ügyvédi hivatás jó hírnevét öregbítve, példásan, szakmailag magas színvonalon, az ügyfelek érdekei és a törvényesség messzemenő tiszteletben tartása mellett gyakorolják hivatásukat, és közéleti elkötelezettségüket tettekkel bizonyították.

A Google keresőoptimalizáláshoz képszöveget kell megadni!

Jogi képviselet

Kötelező jogi képviselet a földhivatal előtti eljárásban

forrás: Napi Gazdaság, 2004. november

Magyarország Európai Unióhoz (EU) történt csatlakozását követően a kérelemre induló földhivatali eljárásokban kötelezővé vált a jogi képviselet. Mivel a földhivatali eljárás csaknem mindig kérelemre indul, e módosítás alapján úgy tűnhet, hogy ezentúl a földhivatali eljárások döntő többsége - ideértve az olyan egyszerű eljárásokat is, mint például a jogosultak lakcímváltozásának bejegyzésére irányuló eljárás -kizárólag jogi képviselő útján volna lefolytatható.

A jogi képviselet ilyen széleskörű kötelezővé tétele a gyakorlatban nehezen lenne kivitelezhető, és mind az ügyfelek, mind a földhivatal számára nehézséget jelentene. E probléma elkerülése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kibocsátott egy tájékoztatót a földhivatali kötelező jogi képviselet terjedelmének értelmezése tárgyában. E tájékoztató szerint a jogi képviselet a kérelemre induló földhivatali eljárások közül azokban az eljárásokban kötelező, amelyek az ingatlanra vonatkozó jogok (pl. a tulajdonjog, a jelzálogjog, stb.) és jogilag jelentős tények (pl. a tulajdonos kiskorúsága) bejegyzésére irányulnak. Következésképpen, a jogi képviselet az ingatlannal kapcsolatban nyilvántartott adatok változásával kapcsolatos eljárások esetében – mint például az ingatlan művelési ágának megváltozása, lakcímváltozás, stb. – nem kötelező.

Nem változott az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény azon rendelkezése, amely az ingatlanra vonatkozó meghatározott jogok, elsősorban a tulajdonjog (valamint pl. haszonélvezeti jog, jelzálog, stb.) földhivatali bejegyzését kizárólag közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján teszi lehetővé. A fent leírt módosítás következtében természetesen az e jogokkal kapcsolatos eljárások is csak jogi képviselet útján folytathatóak le. Fontos, hogy az ügyvédi törvény EU csatlakozást követően hatályba lépett módosítása következtében az olyan (bírósági vagy más hatóság előtti) eljárások során, ahol ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján kerül bejegyzésre valamely jog vagy tény – így a földhivatali eljárásban is, – az eljárás során kizárólag az az ügyvéd képviselheti az ügyfelet, aki a szóban forgó okiratot ellenjegyezte. Nincs tehát lehetőség arra, hogy a földhivatali eljárásban az alapul szolgáló okiratot ellenjegyző ügyvéden kívül mást bízzunk meg jogi képviseletünk ellátásával.

Bár az ügyvédi törvény jogharmonizációs célú módosítása a magyar ügyvédekkel azonos eljárási lehetőséget biztosít az európai közösségi jogászok számára (azaz az EU egy másik tagállamában ügyvédként nyilvántartásba vett jogászok számára), és így az európai közösségi jogász is jogosulttá válik az okiratok korlátozás nélküli ellenjegyzésére, az olyan ügyekben, ahol a jogi képviselet kötelező, az európai közösségi jogász kizárólag akkor járhat el, ha a Magyar Ügyvédi Kamara valamely tagjával előzőleg együttműködési megállapodást kötött.

Változatlan az ingatlan-nyilvántartási törvénynek az a rendelkezése is, mely szerint a jelzálogjog (önálló jelzálogjog) bejegyzésére és törlésére a hitelintézet által cégszerűen aláírt magánokirat alapján is sor kerülhet. Fontos azonban felhívni a hitelintézetek figyelmét arra, hogy az EU csatlakozástól fogva – a földhivatali törvény módosítása következtében – ügyvédi (jogtanácsosi, közjegyzői) képviseletre van szükségük a jelzálogjog alapítására, illetve megszüntetésére irányuló földhivatali eljárás során.

Röviden a kötelező jogi képviselet technikai kérdéseiről is szólni kell: amennyiben a jogi képviseletet ügyvéd látja el, a képviseleti jogosultság igazolásához meghatalmazásra is szüksége van a földhivatali eljáráshoz. Mivel a földhivatali eljárásra irányadó eljárási szabály (az államigazgatási eljárásról szóló törvény) nem teszi lehetővé a jogi képviselő általános, azaz több ügyre kiterjedő meghatalmazását, minden egyes földhivatali eljáráshoz új, a képviseleti jogosultságot igazoló ügyvédi meghatalmazásra van szükség.

 

iroda címe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 143.

telefon: +36 30 970 8090

e-mail: iroda@meseshazak.hu

: Mesés-Házak-ingatlaniroda